JURIDISCH

BEGRIJPBARE TAAL

DOEL

MV biedt kosteloze toegang tot deze website om informatie te verstrekken over MV, zijn producten en/of diensten en het werk dat hij uitvoert voor zijn klanten. Het verkrijgen van informatie is het enige wat toegestaan is bij het gebruik van deze website, ander gebruik is niet toegestaan.

AUTEURSRECHT

Auteursrecht rust op alle getoonde materialen op deze website, wat eigendom is van MV of zijn klanten. Het materiaal op deze website mag zonder toestemming van MV niet gereproduceerd, gewijzigd of verspreid worden.

MERKEN

Alle getoonde handelsnamen, handelsmerken, logo’s en handelsstijlen zijn eigendom van MV of zijn klanten. Het juist gebruiken is beperkt tot gebruik in verband met producten en/of diensten van de betreffende merkhouder. Ander gebruik dan dat is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Indien gebruikers van mening zijn dat materiaal op deze website, zowel door MV als door eventuele derden, inbreuk maakt op de auteursrechten of andere toepasselijke rechten van derden, dienen zij MV tijdig te contacteren met volledige en nauwkeurige gegevens, dat kan via info@matthiasvogelzang.nl. Dit zodat MV een ingelichte beslissing kan maken over de mogelijke verwijdering ervan.

GARANTIE

Deze website wordt de gebruiker ervan aangeboden zoals deze is en zonder enige garanties van welke aard dan ook. MV is niet verantwoordelijk voor onderbrekingen van beschikbaarheid, virussen of andere gebreken op deze website of de inhoud ervan. In geen geval zal MV aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade aan gebruikers, hun computersystemen of anderszins. MV ontzegt derhalve alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid die voortvloeit uit vertrouwen die door een bezoeker op deze website of iemand die op de hoogte is van de inhoud ervan.

TOEPASBARE REGELS

Gebruik van deze website is onderworpen aan deze regels en alle voorgaande voorwaarden, die u als gebruiker accepteert door contact te maken en deze website te gebruiken en alle resultaten. MV behoudt zich het recht om deze regels ten allen tijde te herzien. Elk gebruik van deze website in strijd met deze regels vormt een inbreuk op de rechten van de sponsor van deze website en kan resulteren tot een rechtszaak.

DOEL

Je gebruikt en bezoekt deze website om informatie op te doen.
AUTEURSRECHT

Vraag toestemming en kopieer niet zomaar iets.MERKEN

Hetzelfde geldt voor materialen van derden.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Mocht je visuals tegenkomen die hier niet thuishoren, meld het mij dan.

GARANTIE

Ik [MV] ben niet verantwoordelijk voor jouw ICT gebruikersgedrag.
TOEPASBARE REGELS

Gebruik deze website waar die voor bedoeld is.TOP